روزهای هفته در انگلیسی

 

مطلب ﺟﺎﻟﺐ 

 

ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
:

ﮐﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺪ = ﺷﻨﺒﻪ

ﻣﻬﺮﺷﯿﺪ = ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

ﻣﻪ ﺷﯿﺪ = ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺷﯿﺪ = ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﺗﯿﺮﺷﯿﺪ = ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ

ﻫﺮﻣﺰﺷﯿﺪ = ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﻧﺎﻫﯿﺪﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺁﺩﯾﻨﻪ = ﺟﻤﻌﻪ

ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ :

ﮐﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺪ = ﺷﻨﺒﻪ
Saturday = Satur + day
Saturn
= ﮐﯿﻮﺍﻥ

————-

ﻣﻬﺮﺷﯿﺪ = ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
Sunday = Sun + day
= Sun 
ﺧﻮﺭ ‏( ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ‏) = ﻣﻬﺮ

————-

ﻣﻪ ﺷﯿﺪ = ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
Monday = Mon + day
Moon  
= ﻣﺎﻩ

————-

ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺷﯿﺪ = ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
Tuesday = Tues + day
Tues = God of war = Mars
= Mars
ﺑﻬﺮﺍﻡ

————-

ﺗﯿﺮﺷﯿﺪ = ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
Wednesday = Wednes + day
Wednes = day of Mercury
Mercury 
= ﺗﯿﺮ

————-

ﻫﺮﻣﺰﺷﯿﺪ = ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
Thursday = Thurs + day
Thurs = Thor = day of Jupiter
= Jupiter
ﻫﺮﻣﺰ

————-

ﻧﺎﻫﯿﺪﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺁﺩﯾﻨﻪ = ﺟﻤﻌﻪ
Friday = Fri + day
Fri = Frig = day of Venues
= Venues
ﻧﺎﻫﯿﺪ

ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺟﺎﻟﺒﻪ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺳﻢ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ
ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺻﻼ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ .

ﻣﺮﺟﻊ:
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺟﻠﺪ ۱۰ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۹۸۵″ حسن پیرنیا “

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست