1. مستر زبان
  2. آموزشگاه زبان ارومیه

آموزشگاه ها و موسسات آموزشی زبان در استان آذربایجان غربی، شهر های ارومیه و ..

آموزشگاه زبان های خارجی ادیب

بهترین موسسه آموزش زبان
بهترین موسسه آموزش زبان
33724279
hojjat.taieb@gmail.com
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
  • آموزش زبان انگلیسی در کلیه سطوح
  • برگزاری دوره های فشرده زبان انگلیسی
  • برگزاری دوره های مکالمه زبان انگلیسی
  • آموزش زبان انگلیسی در کلیه سطوح
  • برگزاری دوره های فشرده زبان انگلیسی
  • برگزاری دوره های مکالمه زبان انگلیسی

ارومیه، شهرک شهریار روبروی پارک سهند

فهرست