زمانها در انگلیسی در یک نگاه

Grammar In USE

زمانها در انگلیسی در یک نگاه

همه زمان فعلهای انگلیسی در یک نگاه English tenses

بدون شک این مقاله ساده آموزش زبان انگلیسی برای شما فوق العاده خواهد بود!!

Present simple حال ساده

شکل ساده فعل(مصدر بدونTo)+فاعل
I go
من می‌روم

**

حال استمراری Present continuous

شكل ing فعل اصلی+am/is/are+فاعل
I am going.
من دارم می‌روم.
You are going.
تو داری می‌روی.

**

Past simple گذشته ساده

شکل گذشته فعل+فاعل
I went
من رفتم.

**

Past continuousگذشته استمراری

ingفعل با +was/were+فاعل
I was going.            You were going
تو داشتی می‌رفتی.            من داشتم می‌رفتم.

**

حال کامل/ماضی نقلیPresent Perfect Tense

اسم مفعول(قسمت سوم فعل اصلي)+have/has+فاعل
I have gone            . He has gone
او رفته است.            من رفته ام.

**

حال کامل استمراری: ماضی نقلی استمراری
Present Perfect Continuous

فعل با  ing ـ+have/has+been+فاعل
I have been going
من داشته(ام) می‌رفته ام.
I have living here since 1980
من از ۱۹۸۰ اینجا زندگی می‌کرده ام. (هنوز هم  دارم زندگی می‌کنم)
عملی که در گذشته ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد.

**

Past perfect simpleماضی بعید

اسم مفعول (قسمت سوم فعل)+had+فاعل
I had gone
من رفته بودم.
When I saw him I noticed that he had had a haircut.
وقتی که من او را دیدم متوجه شدم که موهایش را کوتاه کرده بود(است).
بیان کاری که در گذشته قبل از اتفاق گذشته دیگری انجام گرفته است .

**

گذشته کامل استمراری
Past perfect continuous

فعل باingـ+been+ـhadـ+فاعل
I had been going
من داشتم می‌رفته ام.
He had been living in Tehran for 10 years before he died
او قبل از اینکه بمیرد، ده سال در تهران (داشته) زندگی می‌کرده است.

**

آینده ساده Future simple

مصدر بدون toـ+will+فاعل
I will go
من خواهم رفت.
I will be there tomorrow
من فردا آنجا خواهم بود.

**

آینده استمراریFuture continuous

فعل با ingـ+ـbeـ+ـwillـ+فاعل
I will be going there.
من  به آنجا خواهم رفت.
I will be waiting there.
من آنجا منتظر خواهم بود.
کاری که در زمان معینی در آینده در حال ادامه است .

**

آینده کامل Future perfect simple

اسم مفعول (حالت سوم)فعل +ـWill+have+ فاعل
When you return, I will have done my work
وقتی که تو خواهی برگشت من کارم را تمام کرده ام.
(وقتی تو برگردی من کارم تمام شده است.)
كاری که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده است .

**

Future perfect continuous
آینده کامل استمراری

فعل باingـ +Will+have+been+فاعل
Next year I will have been working in that company for 10 years.
سال بعد من درآن شرکت به مدت ده سال کار خواهم کرد.
*معادل این زمان در زبان فارسی وجود ندارد، این زمان برای کاری است که تا زمان معینی در آینده انجام خواهد گرفت و کامل خواهد شد یا فبل از زمانی در آینده تمام خواهد شد؛ و مدتی هم ادامه خواهد داشت.

**

مفتخر به میزبانی شما عزیزان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست