طوفان در زندگی(متن انگلیسی با ترجمه)

Did you know that an eagle knows when a storm is approaching long before it breaks

The eagle will fly to some high spot and wait for the winds to come. When the storm hits, it sets its wings so that the wind will pick it up and lift it above the storm. While the storm rages below, the eagle is soaring

above it

The eagle does not escape the storm. It simply uses the storm to lift it higher. It rises on the winds that bring the storm

When the storms of life come upon us – and all of us will experience them – we can rise above them by setting our minds and our belief toward God. The storms do not have to overcome us. We can allow God’s power

to lift us above them

God enables us to ride the winds of the storm that bring sickness, tragedy, failure and disappointment in our lives. We can soar above the storm

Remember, it is not the burdens of life that weigh us down, it is how we handle them

آيا مي دانستيد كه عقاب قبل از شروع طوفان متوجه نزديك شدنش مي شود؟

عقاب به نقطه اي بلند پرواز مي كند و منتظر رسيدن باد مي شود. وقتي طوفان از راه مي رسد بال هايش را باز مي كند تا باد بلندش كند و به بالاي طوفان ببرد . در حالي كه طوفان در زير بالهایش در جريان است، عقاب بر روي آن در حال پرواز است . عقاب از طوفان نمي گريزد و از آن براي بلند تر پرواز

كردن استفاده مي كند. با بادهايي پرواز مي كند و اوج مي گيرد كه طوفان را به همراه دارند .

وقتي طوفان زندگي به سمت ما مي آيد و بی شک همه ما آنها را تجربه خواهیم کرد، مي توانيم با قرار دادن ذهن و اعتقاداتمان به سمت خدا بر آنها چيره شويم . طوفان ها نبايد بر ما غلبه كنند . ما مي توانيم اجازه بدهيم كه قدرت خدا ما را به فراتر از آنها ببرد.

خداوند ما را توانا ساخته تا بر فراز باد هاي طوفان هايي كه همراه خود بيماري، مصيبت، شكست و نااميدي در زندگي را به ارمغان مي آورند پرواز كنيم. به ياد آوريد، بار زندگي نيست كه باعث سقوط ما مي شود بلكه علتش نوع عکس العمل ماست.

*کلید واژه ها*

approaching= نزدیک شدن

overcome = غلبه

disappointment = نااميدي

سپاس از همراهی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست