خرید آموزش زبان انگلیسی کودکان Kids ABC

فیلم آموزش انگلیسی کودکان Kids ABC  یک مجموعه آموزشی برای آموزش کامل انگلیسی به کودکان ۴ – ۷ سال می باشد. در این مجموعه تلاش شده است تا حروف الفبای انگلیسی، کلمات و واژه های ابتدایی و پرکاربرد انگلیسی آموزش داده شود. آموزش در Kids ABC در قالب دو شخصیت جذاب و چند عروسک به شکل برخی از حیوانات ارائه شده است. استفاده از شعر و موسیقی و ترانه های کودکانه، جذابیت این مجموعه را دوچندان کرده است. آشنایی کودکان و نوآموزان با صدا و تلفظ حروف و واژگان از ویژگی های بارز مجموعه به شمار می رود. مجموعه بر اساس تکرار و تمرین، آموزش های خود را در ذهن کودکان نهادینه می کند. در نتیجه کودکان با روش صحیح یادگیری انگلیسی را آغاز می کنند و موارد آموزشی را فراموش نخواهند کرد. جذابیت شخصیت ها، تصاویر جذاب و صحنه های دوست داشتنی کودکانه به همراه موسیقی کودکان را خسته و کسل نمی کند و آن ها به ادامه آموزش و تماشای مجموعه مشتاق هستند.

آموزش الفبای انگلیسی در این مجموعه با دقت و حوصله الفبای انگلیسی را به کودکان و نوآموزان آموزش می دهد. آموزش زبان انگلیسی کودکان در این مجموعه همراه با ترانه و کارتون صورت می گیرد و بدین ترتیب بسیار موثرتر از سایر روش های آموزشی واقع می گردد. آشنایی زبان آموزان با تلفظ صحیح و معنای لغات انگلیسی از ابتدا یکی از ویژگی های این مجموعه ارزشمند به شمار می رود. والدین می توانند مجموعه حاضر را قبل از ورود کودک به دبستان تهیه نموده و انگلیسی را به کودکان خود آموزش دهند و شاهد پیشرفت کودکان خود باشند.

آموزش انگلیسی به کودکان با شعر و ترانه در مجموعه آموزشی بی نظیر ABC Kids :


 1. abc playlist – lower case letter a to letter z
 2. ABC Song Playlist
 3. Alphabet Videos A to Z
 4. Finger Family Songs
 5. Learning Songs
 6. Nursery Rhymes

لیست فیلم ها و کلیپ های بخش اول:

 • Alphabet Letter A – Lower Case
 • Alphabet Letter B – Lower Case
 • Alphabet Letter C – Lower Case
 • Alphabet Letter D – Lower Case
 • elephant & egg- lower case alphabet e
 • fish frog – lower case alphabet f
 • gorilla giraffe goat – lower case alphabet g
 • Hippo and House- Lower Case Alphabet H
 • island icecream – Lower Case Alphabet i
 • Jelly bean & Jack in the box – Lower Case Alphabet j
 • Learning ABC – K is for Kite & Kangaroo – Lower Case Alphabet k
 • Lion & Ladybug – Lower Case Alphabet l
 • Mouse & Maze – Lower Case Alphabet m
 • Newt & Nest – Lower Case Alphabet n
 • Orange & Owl – Lower Case Alphabet o
 • Pig & Penguin – Lower Case Alphabet p
 • Queen & Quilt – Lower Case Alphabet q
 • Rabbit & Rainbow – Lower Case Alphabet r
 • Sun & Squares – Lower Case Alphabet s
 • The Alphabet Song – Lower Case ABC songs
 • Train & Turtle – Lower Case Alphabet t
 • Umbrella & Unicorn – Lower Case Alphabet U
 • Vegetables $ Violin – Lower Case Alphabet v
 • Walrus & Whale – Lower Case Alphabet W
 • Xylophone – Lower Case Alphabet X
 • ABC Learning Video – Lower Case Y
 • Zoo & Zebra – Lower Case Alphabet Z

لیست فیلم های آموزشی بخش دوم :

 • ABC Phonics Song -ABC Songs for Children
 • ABC SONG – ABC Songs for Children – 13 Alphabet Songs & 26 Videos
 • ABC Song – abcd 2 songs l Alphabet song
 • ABC Song Train l abcd 2 songs I Animal Alphabet Song
 • Phonics Song 2 [Upper-Case Only]

لیست فیلم های آموزشی بخش سوم:

 • ABC song with kangaroo jumping
 • Alphabet ABC Phonics – Part 1- A, B, C, D, E,F, G
 • Alphabet ABC Phonics – Part 2- H, I, J, K
 • Alphabet ABC Phonics – Part 3- L,M,N,O,P
 • Alphabet ABC Phonics – Part 4- Q, R, S, T, U
 • Alphabet ABC Phonics – Part 5- V, W, X, Y, Z
 • Learning ABC – Alphabet Read Along

لیست فیلم های آموزشی بخش چهارم:

 • Finger Family – Animals – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Finger Family – Dogs – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Finger Family – Fruits – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Finger Family – Ice Cream- Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Finger Family – Insects – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Finger Family – Jobs – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Finger Family – Nursery Rhymes – ABCkidTV
 • Finger Family – Sea Animals – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Finger Family – Sports – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Finger Family – Vehicles – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Finger Family – Vehicles 2 – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Finger Family Cake – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Finger Family Farm Animals – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Finger Family Lollipop – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Finger Family Vehicles and 13 More Finger Family Songs – ABCkidTV

لیست فیلم های آموزشی بخش پنجم:

 • Color Songs Collection – Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Pink – ABCkidTV
 • Frog Song – Life Cycle of a Frog – ABCkidTV
 • Numbers Song – children songs
 • Numbers Song 1-100 – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Shapes Song – 31 Kids Songs and Videos

لیست فیلم های آموزشی بخش ششم:

 • Animal Fair – Nursery Rhymes – ABCkidTV
 • Animal Sounds Song – Animal Sounds for Children to Learn
 • Ants Go Marching – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Baa Baa Black Sheep – Nursery Rhymes – ABCkidTV
 • Baa Baa Black Sheep and More Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Bingo
 • Brush Your Teeth – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Color Song – Green – ABCkidTV
 • Color Song – Orange – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Color Song – Pink – ABCkidTV
 • Color Song – Purple – ABCkidTV
 • Color Song – RED – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Color Song – Yellow – ABCkidTV
 • Color song- Blue – ABCkidTV
 • Cricket Alphabet Song – ABC Song for Children
 • Daisy Bell  Bicycle Built for Two – Nursery Rhymes – ABCkidTV
 • Farmer in the Dell – Nursery Rhymes – ABCkidTV
 • Five Little Monkeys Jumping on the Bed – Children Songs, Nursery Rhymes, Kids Songs
 • Frère Jacques  Are You Sleeping – Nursery Rhymes – ABCkidTV
 • Frog Song – Life Cycle of a Frog – ABCkidTV_2
 • Head Shoulders Knees and Toes – Children Songs
 • Hickory Dickory Dock and More Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Hickory Dickory Dock
 • Humpty Dumpty
 • If You’re Happy and You Know it
 • I’m a Little Teapot – Nursery Rhymes – ABCkidTV
 • It Ain’t Gonna Rain No More – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Itsy Bitsy Spider – Incy Wincy Spider
 • Itsy Bitsy Spider and More Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • I’ve Been Working On The Railroad – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Jack and Jill – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • John Jacob Jingleheimer Schmidt – Nursery Rhymes – ABCkidTV
 • Johny Johny Yes Papa – Nursery Rhymes – ABCkidTV
 • Johny Johny Yes Papa and More Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • London Bridge is Falling Down
 • Mary had a little lamb
 • Muffin Man – Nursery Rhymes – ABCkidTV
 • Muffin Man and More Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Numbers Song – children songs_2
 • Numbers Song 1 to 20 – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Old MacDonald Had a Farm –   More Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Old MacDonald Had A Farm
 • Pat A Cake – Nursery Rhymes – ABCkidTV
 • Peek A Boo – Johny Johny Yes Papa 2 – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Pop Goes the Weasel- Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Rain Rain Go Away – Nursery Rhymes – ABCkidTV
 • Row Row Row Your Boat – Nursery Rhymes – ABCkidTV
 • Shapes Song – 31 Kids Songs and Videos_2
 • She will be coming round the mountain when she comes – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Skip to My Lou – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Take Me out to the Ballgame – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Ten in the bed
 • This Old Man
 • Twinkle Twinkle Little Star – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Twinkle Twinkle Little Star and More Nursery Rhymes – ABCkidTV
 • Wheels on the Bus and More Nursery Rhymes – ABCkidTV
 • Wheels on the Bus and Vehicles – Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV
 • Wheels on the Bus and Vehicles 2- Nursery Rhymes & Kids Songs – ABCkidTV

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

محصولات جدید

فهرست