مرضیه عابدی

خانم معلم زبان
خانم معلم زبان
09335229850
09335229850
marziehabedi63@gmail.com
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
 • تدریس خصوصی دوره متوسطه اول و دوم، با به روز ترین مدرک
 • مدرس زبان و کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی
 • سابقه تدریس خصوصی دوره متوسطه اول و دوم
 • سابقه تدریس کتابهای first friend.family friend.got it
 • تدریس خصوصی دوره متوسطه اول و دوم، با به روز ترین مدرک
 • مدرس زبان و کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی
 • سابقه تدریس خصوصی دوره متوسطه اول و دوم
 • سابقه تدریس کتابهای first friend.family friend.got it

اصفهان

پروانه قادری

خانم معلم زبان
خانم معلم زبان
09135539652
 • کارشناس مترجمی زبان انگلیسی، دارای مدرک T.T.C
 • مدرس موسسات زبان و مهارت در آموزش زبان انگلیسی به کودکان
 • ترجمه انواع متون و سایت
 • سابقه همکاری با شرکت پردیس در زمینه ترجمه متون انگلیسی و مقالات
 • کارشناس مترجمی زبان انگلیسی، دارای مدرک T.T.C
 • مدرس موسسات زبان و مهارت در آموزش زبان انگلیسی به کودکان
 • ترجمه انواع متون و سایت
 • سابقه همکاری با شرکت پردیس در زمینه ترجمه متون انگلیسی و مقالات
فهرست