گرامر زبان انگلیسی am , is , are

آموزش گرامر

گرامر زبان انگلیسی am , is , are

همواره گرامر زبان انگلیسی یکی از بخشهای اصلی یادگیری زبان انگلیسی است . اگر کودکان بخواهند خوب مکالمه کنند ، نیاز دارند به گرامر زبان انگلیسی نیز مسلط باشند . کودکان باید با ساختار جملات و انواع جملات آشنایی داشته باشند تا بتوانند جملات جدیدی تولید کنند . بنابراین می توان گفت مکالمه خوب زبان انگلیسی بدون دانستن گرامر آن برای کودکان غیر ممکن می باشد .

در زبان انگلیسی فعل کمکی ( am , is , are ) در زمان حال ساده ، ( was , were ) در زمان گذشته و (been ) در اسم مفعول استفاده می شود.اینها فعل کمکی هستند و گاهی به عنوان فعل اصلی نیز استفاده می گردند . فعل کمکی is برای مفرد و are برای جمع به کار می رود . am , is , are را در جملات مثبت به صورت زیر به کار می بریم :
It is                  He is                   She is                           I am                           We are                         You are                           They are

به خاطر داشته باشید که ما در هنگام استفاده از he / she / it در انتهای فعل از حرف s استفاده می کنیم : I work …. but he works

در جملات منفی گرامر am – is – are به صورت زیر است :
It is not               He is not                She is not                      I am not                     We are not                      You are not                        They are not

برای سوالی کردن افعال am , is , are در زمان حال جای فاعل و فعل را عوض می کنیم :
Am I a student?Yes I am

سوالاتی که از طریق جابجایی فاعل و فعل ساخته شده و با بلی و خیر پاسخ داده می شوند Yes/No Question نام دارند. در ترجمه Yes/No Question همیشه در ابتدا از ” آیا ” استفاده می کنیم . باید توجه داشته باشیم که am not شکل مخفف ندارد . زمانی که اولین حرف اسم ما در جمله حروف صدادار باشد ( o , i , u , e , a ) برای سهولت خواندن به جای a از an استفاده می کنیم . It is an orange

برای پرسش منفی دو راه وجود دارد :
الف : محاوره ای                         Are not they your friend?Q
ب : رسمی و اداری                      Are they not your friend?Q

برای گذشته am , is , are از was برای مفرد و were برای جمع استفاده می کنیم . برای منفی کردن این افعال am , is , are در زمان گذشته ، بعد از was/were کلمه not را اضافه می کنیم . I was not at home last night

برای سوالی کردن am , is , are در زمان گذشته جای فعل و فاعل را عوض می کنیم :        Was I at home last night?Q

در زمان گذشته افعال am , is , are می توان از قیدهای زیر استفاده کرد :
Yesterday ( دیروز )    Last night ( شب گذشته )    Last week ( هفته گذشته )

باید توجه کنیم که did در جملات منفی و سوالی همراه با was / were استفاده نمی شود :
I was angry because there were late
Was the weather good when you were on holiday?Q
Did you go out last night or were you too tired?Q

در گذشته برای افعال am , is , are در آینده از will / shall استفاده می کردند به طوری که برای اول شخص مفرد از shall و برای سایر ضمایر از will استفاده می شد.اما امروزه برای اول شخص مفرد هم از will استفاده می کنند . برای سوالی کردن افعال am , is , are در آینده جایwill را با ضمایر فاعلی عوض می کنیم :
Will you be there next week?Q

پس از فعل کمکی will فعل به صورت مصدر بدون to می آید : He will go to school

برخی از مهمترین قیدهای این افعال در زمان آینده عبارتند از :
tomorrow ( فردا )  soon ( به زودی )     next week ( هفته آینده )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست