اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

Mistake In English

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

یکی از بهترین راههای آموزش زبان انگلیسی ، دانستن اشتباهات رایج درزبان انگلیسی می باشد که باعث سوء تفاهم و عدم ارتباط درست با طرف مقابل می شوند . کتب بسیاری درباره اشتباهات رایج در زبان انگلیسی به چاپ رسیده اند که البته برخی از این کتب اشتباهات رایج انگلیسی زبانان را که ( در جامعه معمول هستند ) به قلم آورده اند . در زیر به نمونه ای از این اشتباهات رایج در زبان انگلیسی به همراه توضیحات مربوطه اشاره شده است .

To go home

We go to home at four o`clock every day. غلط

We go  home at four o`clock every day. صحیح

to go , to come افعال حرکتی هستند وبعد از آنها باید to بیاید اما home دراین مورداستثنا است.یعنی اگر بعد از go از home استفاده شود ، نباید از to استفاده کنیم .

Each  and  every

She gave an apple to every of the children.غلط

She gave an apple to  each of the children .صحیح

Each برای دوچیز یا شخص مورداستفاده قرارمی گیرد اما every برای بیشترازدوچیزیا شخص استفاده می شود .

در everyگروه مورد نظراست ولی در  Each تک تک افراد مورد نظراست.

His  and  her

Ali visits her aunt every Sunday . غلط

Ali visits   his aunt every Sunday.صحیح

چون مرجع ضمیر Ali است پس بایداز His استفاه کنیم که یک ضمیر اشاره کننده به مذکراست .اگربجای Ali یک اسم مؤنث داشتیم در آن صورت از her استفاده می کردیم .

A  and  one

Ali found one ring in the street. غلط

Ali found  a ring in the street.صحیح .

از one زمانی استفاده می کنیم که عدد مورد تأکید قرار گرفته باشد.مانند:      He gave me  one book instead of two (اوبه جای دو کتاب , یک کتاب به من داد.)

House  and  home

You should go to your  house now. غلط

You should go to your home now . صحیح

House به هر ساختمانی که برای سکونت استفاده می شود اشاره می کند اما home به خانه خاصی که فرد یا افرادی د ر آن زندگی می کنند اشاره می کند .

Game and  play  

They had a nice play of football . غلط

They had a nice game of football . صحیح

Play  بیشتر معنی سرگرمی می دهد.دراین مورد باید ا ز game  استفاده کرد.

Woman and  wife

The man  saw his  woman in the street . غلط

The man  saw his wife in the street. صحیح

در زبان انگلیسی تفاوت آشکاری بین woman و  wife وجود دارد . wife زنی است که بامردی ازدواج کرده است و اکنون همسر اوست .اما کلمه woman عمومیت دارد.

Hair

The man  has long hairs . غلط

The man  has long hair .  صحیح

در این معنی نمی توانیم کلمه   hair را به صورت جمع استفاده کنیم ودر واقع یک اسم غیر قابل شمارش محسوب می شود .البته اگر منظورمان یک یا چند رشته مو باشد می توانیم این کلمه را جمع ببندیم مانند:

I found two long hairs in my food

Country

I spend my holidays in a  country . غلط

I spend my holidays in  the country . صحیح

کلمه country اگر همراه با a بیاید به معنای کشور است.اگر این کلمه همراه با the بیاید به معنای منطقه خارج از شهر (ییلا ق ) است.

Fish

Yesterday we had   fishes for dinner. غلط

Yesterday we had  fish  for dinner   . صحیح

Fish به عنوان غذا یا به صورت تعداد زیاد همیشه مفرد است ونمی توان آنرا جمع بست .بندرت زمانی که ماهی به صورت تکی یا به تعداد کم مورد نظرمان باشد آن را جمع می بندیم .مانند :

I caught three small fishes      من سه ماهی کوچک گرفتم.

Money

All her money  are kept in the  bank . غلط

All her money  is kept in the  bank   صحیح

Money  یک اسم غیر قابل شمارش است و همیشه فعل مفرد است.

Know and  learn

Mina went to school to know English . غلط

Mina went to school to  learn English. صحیح

Know به معنای دانستن وشناختن است و در مواقعی استفاده می شود که یادگیری پایان یافته است .مثال :

He knows to swim.            (او می داند چطور شنا کند )


Few  and a few

Although the question was easy,a few boys were able to answer it. غلط

Although the question was easy,  few boys were able to answer it . صحیح

تفاوت Few   و a few : هردو به معنای تعداد کم است . اما منظور از  Few کوچکترین حد ممکن است به معنی جمله دوم توجه کنید : گر چه سوال آسان بود کمتر کسی توانست به آن پاسخ دهد .  به مثال دیگر در باره a few توجه کنید:

Although the question was difficult, a few boys were able to answer it

گرچه سوال مشکل بود , چند پسر توانستند به آن پاسخ دهند.

Goes to school

My sister goes to the school . غلط

My sister goes to school . صحیح

Goes to school به معنای دانش آموز بودن است اما goes to the school به معنای دیدار از مدرسه مثلاً برای یک بار است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست