معماری
خانه / آموزش زبان انگلیسی / آموزش گرامر انگلیسی / آموزش زمانها در گرامر زبان انگلیسی
آموزش زمان ها در انگلیسی

آموزش زمانها در گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

زمان شکلی از فعل است که عمل یا حالتی را در زمان نشان می دهد . به طور کلی در آموزش زبان انگلیسی سه زمان اصلی وجود دارد : زمان حال – زمان گذشته – زمان آینده . هر زمان دارای چهار حالت ساده – استمراری – کامل و کامل استمراری می باشد . زمانهای اصلی ، زمانهای واقع شدن فعل را نشان می دهند و چهار حالت مختلف نحوه و چگونگی انجام کار را . با توجه به سه زمان اصلی و چهار حالت هر یک ، می توان گفت که در زبان انگلیسی ، ۱۲ زمان به طریق زیر وجود دارد :

زمانهای آینده زمانهای گذشته زمانهای حال
آینده ساده ( مستقبل ساده ) گذشته ساده ( ماضی ساده ) حال ساده ( مضارع )
آینده استمراری گذشته استمراری حال استمراری
آینده کامل گذشته کامل ( ماضی بعید ) حال کامل ( ماضی نقلی )
آینده کامل استمراری گذشته کامل استمراری حال کامل استمراری

زمان حال ساده     simple present tense
طرز ساختن : ( مصدر بدون to ) شکل ساده فعل + فاعل

زمان حال استمراری    present continuous tense
طرز ساختن : شکل ing دار فعل اصلی + am / is / are + فاعل

زمان حال کامل ( ماضی نقلی )     present perfect tense
طرز ساختن : ( قسمت سوم فعل اصلی ) اسم مفعول + has / have + فاعل

زمان حال کامل استمراری     present perfect continuous tense
طرز ساختن : فاعل + has / have been + فعل ing دار

زمان گذشته ساده یا مطلق      simple past tense
طرز ساختن : ( قسمت دوم ) زمان گذشته فعل + فاعل

زمان گذشته استمراری ( ماضی استمراری ) past continuous tense
طرز ساختن : فاعل + was / were + فعل با ing

زمان گذشته کامل ( ماضی بعید )     past perfect tense
طرز ساختن : ( قسمت سوم فعل ) اسم مفعول + had + فاعل

زمان گذشته کامل استمراری     past perfect continuous tense
طرز ساختن : فاعل + been + had + فعل با ing

زمان آینده کامل استمراری    future perfect continuous tense
طرز ساختن : فاعل + been + have + will / shall + فعل با ing

زمان آینده کامل       future perfect tense
طرز ساختن : فاعل + have + will / shall + اسم مفعول فعل

زمان آینده استمراری          future continuous tense
طرز ساختن : فاعل + be + will / shall + فعل با ing

زمان آینده ساده            simple future tense
طرز ساختن : فاعل + will / shall + فعل بدون مصدر to

زمان گذشته کامل استمراری       past perfect continuous tense
طرز ساختن : فاعل + been + had + فعل با ing

صرف فعل در ۱۶ زمان انگلیسی

حال ساده             I take

حال استمراری        I am taking

ماضی نقلی ( حال کامل )        I have taken

ماضی نقلی استمراری ( حال کامل استمراری )          I have been taking

آینده ساده                 I will take

آینده استمراری           I will be taking

آینده کامل                I will have taken

آینده کامل استمراری        I will have been taking

آینده در گذشته                 I would take

آینده در گذشته استمراری      I would be taking

آینده در گذشته کامل              I would have been taking

آینده در گذشته – کامل            I would have taken

گذشته ساده                   I took

گذشته استمراری              I was taking

ماضی بعید – گذشته کامل            I had taken

گذشته کامل استمراری                 I had been taking

 

 

درباره ی مستر زبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس